Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia przysięgłego z języka angielskiego lub z języka francuskiego zapraszam do skorzystania z mojej oferty.

Jestem tłumaczem przysięgłym, wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/1130/06.

Tłumaczenia przysięgłe wykonuję od wielu lat na zlecenie firm, biur tłumaczeń, urzędów, organów wymiaru sprawiedliwości ( prokuratura, sądy czy policja) oraz na rzecz osób prywatnych. Dokumenty i okoliczności wymagające tłumaczenia przysięgłego to między innymi:

  • teksty aktów prawnych i pism sądowych( ustawy rozporządzenia, wyroki sądowe, pozwy, apelacje, akty notarialne, upoważnienia i pełnomocnictwa, zaświadczenia o niekaralności),
  • dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego( akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, dokumenty poświadczające możliwość zawarcia związku małżeńskiego),
  • dokumenty potwierdzające tożsamość( dowody osobiste, paszporty),
  • dokumenty samochodowe( dowody rejestracyjne, faktury zakupu),
  • dokumenty US i ZUS( rozliczenia PIT, VAT czy inne dokumenty podatkowe, zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem należności składek czy podatku),
  • dokumenty szkół średnich i wyższych (świadectwa maturalne, dyplomy, zaświadczenia o ukończeniu kursów),
  • dokumenty związane z działalnością firmy( zaświadczenia nadania numeru NIP lub Regon, odpisy KRS, wyciągi z rejestrów handlowych spółek, umowy handlowe, umowy o pracę, świadectwa pracy, bilanse, sprawozdania finansowe),
  • tłumaczenia w trakcie aktów notarialnych,
  • tłumaczenia w USC – akty małżeństwa czy potwierdzenia tożsamości.